OVER GASTVRIJ HASSELT VZW

Ons motto

Wij, als vrijwilligers van Gastvrij Hasselt vzw, kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel een wereld van verschil maken voor enkele vluchtelingen, enkele gezinnen en kinderen.

En dat is waar wij voor gaan!!!

 

Wie zijn we?

Gastvrij Hasselt vzw is een vrijwilligersorganisatie voor vluchtelingen en asielzoekers. 
Mensen met en zonder papieren. 
Gastvrij Hasselt werd op 12.12.1992 opgestart vanuit de Welzijnszorgcampagne “Vluchten kan niet meer”. 
Drie jaar later werden wij een vzw

 

Wat doen we?

Gastvrij Hasselt vzw heeft geen eigen lokaal. We bezoeken de vluchtelingen en asielzoekers aan huis. We hebben hier destijds bewust voor gekozen, omdat het laagdrempelig is voor iedereen. Mensen voelen zich thuis meer op hun gemak, ook om te praten over eventuele problemen. Er moeten al genoeg afspraken gemaakt worden her en der tijdens de kantooruren. Wij, vrijwilligers, zetten ons ook in buiten de kantooruren. Wij bezoeken de mensen als ‘vriend aan huis’. Dit praat gemakkelijker. Het is ook belangrijk om een vertrouwensband op te kunnen bouwen.

 

Wat betekent ‘vriend aan huis’ zijn?

Ons vrijwilligerswerk is héél gevarieerd. Er zijn geen twee dezelfde situaties. Elke situatie vraagt een andere aanpak. Dat maakt ons vrijwilligerswerk ook zo boeiend. Het ene gezin heeft soms (tijdelijk) wat meer hulp, begeleiding en ondersteuning nodig dan het andere. Als ‘vriend aan huis’ proberen we de vluchtelingen en asielzoekers te helpen en te begeleiden volgens hun persoonlijke nood aan hulp en ondersteuning. Er zijn talloze kleine dingen die we voor hen kunnen doen. Regelmatig op bezoek gaan en informeren hoe het met hen gaat en vooral luisteren naar hun verhalen zijn belangrijke momenten in de contacten tussen vluchtelingen/asielzoekers en onze vrijwilligers. Afhankelijk van de behoeften van de vluchtelingen/asielzoekers kunnen onze vrijwilligers ook met hen meegaan naar het stadhuis of naar de bibliotheek of gewoon samen een wandeling maken om hen wegwijs te maken in de stad. Vrijwilligers zijn er ook voor hen om hen te helpen (en eventueel door te verwijzen naar de juiste instantie) als er weer een brief toekomt die ze niet verstaan… Vrijwilligers die zich inzetten voor een nieuw gezin met kinderen kunnen ook meegaan naar de school voor de inschrijving van de kinderen. Nadien volgen zij ook de prestaties van de kinderen op school op. Er zijn ook vrijwilligers die als ‘vriend aan huis’ zorgen voor huiswerkbegeleiding voor de kinderen. Vrijwilligers vullen zelf een beetje in wat ze kunnen doen om de mensen of het gezin waarvoor zij ‘vriend aan huis’ zijn te helpen. Soms zijn er problemen ivm mobiliteit, dan kan de vrijwilliger eventueel de kinderen leren fietsen en hierdoor kunnen de ouders ook gemotiveerd worden om te leren fietsen via hun kinderen of via een ‘fietsproject’ voor volwassenen. Vrijwilligers kunnen het gezin waarvoor zij ‘vriend aan huis’ zijn ook meenemen voor diverse uitstappen, bijvoorbeeld om een museum te bezoeken of om een plaatselijk multi-cultureel evenement te bezoeken. Er zijn 1001 kleine dingen die wij als vrijwilligers kunnen doen om een wereld van verschil te maken voor deze mensen/gezinnen die aan het begin staan van een nieuw leven in een nieuw land… Op een eenvoudige manier kunnen we ons steentje bijdragen aan de opbouw van een nieuwe toekomst voor deze mensen. Door ‘vriend aan huis’ te worden en te zijn, helpen we vluchtelingen/asielzoekers ook om zich meer echt ‘thuis’ te voelen in hun nieuwe leefomgeving. Beetje bij beetje wordt zo ook een netwerk opgebouwd voor deze vluchtelingen/asielzoekers. Dit draagt zeker extra bij tot een betere integratie voor hen.

 

Als vrijwilliger en ‘vriend aan huis’ staan we niet alleen!

Elke tweede woensdag van de maand komen we met de vrijwilligers van Gastvrij Hasselt vzw samen voor onze maandelijkse Algemene Vergadering. Tijdens die vergadering bespreken we wat we de afgelopen maand hebben gedaan. We wisselen ook ideeën uit over wat er eventueel nog kan gedaan worden voor sommige vluchtelingen/asielzoekers. Het is een mooie en vooral noodzakelijke bijeenkomst om mekaar te ondersteunen en te helpen en om mekaar op de hoogte te houden van waar we mee bezig zijn. Tussentijds houden we contact met onze vrijwilligers via e-mail. Vrijwilligers sturen op regelmatige basis kleine verslagen naar het dagelijks bestuur van Gastvrij Hasselt vzw en indien zij zich inzetten voor vluchtelingen/asielzoekers in een LOI (LOI = Lokaal Opvang Initiatief) worden deze verslagen/updates ook via e-mail verstuurd naar de OCMW verantwoordelijke van het LOI. Eventuele vragen en problemen kunnen altijd via e-mail en/of telefoon gesteld of gesignaleerd worden. Zo kunnen we samen een gepast antwoord zoeken of een mogelijke oplossing voor een probleem. Om de twee maanden proberen we een extra info-moment of een vorming voor vrijwilligers te organiseren, voorafgaand aan onze maandelijkse Algemene Vergadering. Wij vinden het héél belangrijk dat onze vrijwilligers van Gastvrij Hasselt vzw zich gesteund voelen in hun vrijwilligerswerk en ook dat zij hun eigen ervaringen kunnen delen met andere vrijwilligers binnen onze organisatie. Dit schept een band van solidariteit, begrip en verbondenheid en het maakt ons ook allemaal sterker in ons vrijwilligerswerk.

 

Netwerken is belangrijk voor iedereen!

Gastvrij Hasselt vzw werkt nauw samen met o.a. het OCMW Hasselt, vooral in de begeleiding van vluchtelingen in de LOI’s.

Ook met de Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit van de Stad Hasselt hebben we al jaren een héél goede samenwerking. We maken sinds een paar jaar ook deel uit van het overlegplatform VLAM (Vluchtelingen Asiel en Migratie). Een overkoepelend overlegplatform waar mensen van verschillende organisaties en verenigingen en vertegenwoordigers van officiële instanties hun expertise en ervaringen kunnen delen.

Gastvrij Hasselt vzw is al jarenlang lid van de Integratieraad van de Stad Hasselt, en we zetelen ondertussen ook in het dagelijks bestuur van de Hasseltse Integratieraad.

We zijn ook lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en van Gastvrij Netwerk vzw.

Sinds 1998 is Gastvrij Hasselt vzw aangesloten bij het Limburgs Platform voor Vluchtelingen (LPV vzw).

Vanuit het LPV hebben we in de herfst van 2015, naar aanleiding van de grote toestroom van vluchtelingen, een website opgericht om alle aanvragen voor hulp en ook het aanbod van hulp te centraliseren in Limburg. Ook vormingen worden via deze website aangekondigd. Iedereen kan zich gratis inschrijven via deze website om een wekelijkse nieuwsbrief te ontvangen via e-mail. Deze website is te vinden op www. limburggastvrij.be.

Door samenwerking met verschillende organisaties en door actief lid te zijn van diverse organisaties kunnen we ons netwerk vergroten voor iedereen en kunnen we onze jarenlange ervaring en expertise ook delen en uitwisselen met anderen. Dat komt dan ook weer ten goede voor iedereen.

Samen zijn we véél sterker dan alleen!

 

Vrijwilligers gezocht!

Gastvrij Hasselt vzw is constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er komen meer en meer, al dan niet erkende vluchtelingen aan in Hasselt. Vanuit ons ‘vriend aan huis’ project willen we voor elke vluchteling of gezin op zijn minst één vrijwilliger vinden die zich kan/wil inzetten voor deze mensen, als zij zelf behoefte hebben aan extra hulp en ondersteuning van ons.

Iedereen die zich geroepen voelt om zich als vrijwilliger op één of andere manier in te zetten voor vluchtelingen, hoe miniem ook, is van harte welkom!

Het enige wat wij vragen van nieuwe (kandidaat) vrijwilligers is, om het engagement dat ze willen aangaan gedurende een bepaalde periode ook proberen vol te houden.

Kandidaat vrijwilligers kunnen ons telefonisch contacteren voor een eerste kennismaking. Daarna kunnen we mekaar ook persoonlijk ontmoeten om mekaar beter te leren kennen en om meer uitleg te geven over de werking van onze vrijwilligersorganisatie Gastvrij Hasselt vzw. We vragen aan nieuwe kandidaat vrijwilligers om zichzelf ook even voor te stellen via e-mail, met vermelding van beroep, hobby’s, persoonlijke interesses/voorkeuren, beschikbare tijd voor vrijwilligerswerk, enz…. Deze gegevens gebruiken we enkel om een goede match te vinden voor een vluchteling/gezin en een nieuwe vrijwilliger.

Nieuwe vrijwilligers die een gezin of persoon in een LOI willen begeleiden, worden door ons ook doorverwezen naar de verantwoordelijke maatschappelijk werker van het OCMW. Hij of zij zal dan persoonlijk meegaan met de nieuwe vrijwilliger bij een eerste bezoek aan het gezin of de persoon in het LOI. Dit maakt de eerste kennismaking tussen de vluchteling/asielzoeker/gezin en de nieuwe vrijwilliger een stuk gemakkelijker. De nieuwe vrijwilliger blijft nadien ook in contact met de verantwoordelijke maatschappelijk werker van het OCMW en met iemand van ons Dagelijks Bestuur van Gastvrij Hasselt vzw.

WIE ZIJN WE

Wij, als vrijwilligers van Gastvrij Hasselt vzw, kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel een wereld van verschil maken voor enkele vluchtelingen, enkele gezinnen en kinderen. En dat is waar wij voor gaan!!

CONTACTEER ONS

Fonteinstraat 69, 3500 Hasselt

+32 476 92 76 46 (An Goetschalckx)

+32 486 34 20 02 (Lieve Bos)

http://www.gastvrijhasselt.be

info@gastvrijhasselt.be

 BE17 0012 7557 1521

BE0456799130