Nuttige links

GASTVRIJ HASSELT VZW WERKT SAMEN MET:
Integratieraad Stad Hasselt GA!
Dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit van de Stad Hasselt: GA!
OCMW Hasselt: GA!
Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw (LPV vzw) / Vluchtelingenwerk Vlaanderen GA!
Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw (LPV vzw) / Vrijwilligerswerk.be GA!
Limburg Gastvrij: Hoe kan ik vluchtelingen helpen? GA!
Vluchtelingenwerk Vlaanderen: GA!
Gastvrij Netwerk vzw: GA!
OCMW Zonhoven – LOI – Nieuw vrijwilligers project : GA!
INTERESSANTE INFO:
Stad Hasselt GA!
Stad Hasselt – Samen inburgeren: GA!
De Zonhovenaar – augustus 2016: GA!
Wil je zelf een ‘samen inburgeren’ project opstarten – dat kan! GA!
Gemeente Zonhoven: GA!
Nieuws uit Zonhoven via TV-Zonhoven: GA!
De Nieuwe Hasselaar – Informatieblad: GA!
De Nieuwe Hasselaar – Editie November 2015 – p.7 – ‘Opvang voor vluchtelingen’: GA!
Ben jij Gastvrij? Werk je aan een project? Dien het dan nu hier in: GA!
Toolkit van Gastvrij Netwerk vzw – voor begeleiding en ondersteuning van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden: GA!
Spulletjes voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar: Ruilwinkel Het Wisselke: GA!
Buddy bij de wieg: GA!
Pamperbank – Hasselt: GA!
’t Gebaar – Sint Vincentius Kuringen: GA!
Sint Vincentius Banneuxwijk: GA!
Sint Vincentius Kiewit: GA!
Sint Vincentius Zonhoven – Ozanam: GA!
Speelgoedbank – Inner Wheel Hasselt: GA!
Vzw Welzijn – Kermt Hasselt: GA!
Vzw Welzijn – Kermt Hasselt / Hulpwijzerhasselt.be: GA!
De Brug Hasselt vzw – Vereniging waar armen het woord nemen: GA!
Volkstehuis Hasselt – Ontmoetingsplaats, vergaderruimte én sociaal restaurant: GA!
Vzw Vriendschap: GA!
Sociaal restaurant Klavertjevier: GA!
Kringwinkel Okazi: GA!
Domo Hasselt: GA!
Opvoedingswinkel Hasselt: GA!
Kruispunt Migratie-Integratie: GA!
FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken België – DVZ: GA!
Justitiehuis Hasselt: GA!
Juridisch advies – Justitiehuis: GA!
Agentschap Inburgering en Integratie Limburg: GA!
Unia – Interfederaal Gelijkenkansencentrum: GA!
Instapje – project: Kind en Taal vzw / Opvoedingswinkelhasselt.be: GA!
Instapje – project: Kind en Taal vzw: GA!
Infotheek, spelotheek, advies, enz: GA!
Huis van het Kind: GA!
Kind en Gezin: GA!
Studio Globo – Werk aan de winkel in je klas: GA!
Huis van het Nederlands: GA!
Nederlands leren – PCVO Moderne Talen – Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Hasselt: GA!
Open School Hasselt – Centrum voor basiseducatie: GA!
Centrum voor Basiseducatie: GA!
Vormingplus Limburg – VriendENtaal: GA!
Vormingplus Limburg – Samen thuis in Hasselt: GA!
Doppahuis vzw – Cursus- en ontmoetingscentrum in Hasselt: GA!
Creazi – Hasselt (Research Campus) – een magazijn vol gratis materialen/grondstoffen voor een creatieve doeleinden: GA!
CoderDojo –Jongeren van 7 tot 18j met interesse in ICT kunnen gratis leren programmeren – ook in Hasselt: GA!
Mensen met een passie voor ICT en wat didactische vaardigheden kunnen als vrijwilliger meehelpen bij CoderDojo om zo jongeren te inspireren en hen te leren programmeren: GA!
Kinderuniversiteit Hasselt – Kalender CoderDojo: GA!
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar met interesse in Wetenschappen – Kinderuniversiteit Hasselt: GA!
VDAB Werkwinkel – Hasselt: GA!
Praktijkgerichte opleidingen voor volwassenen (en voor jongeren vanaf 15j): GA!
NUTTIGE LINKS:
Jessa Ziekenhuizen Hasselt: GA!
Polikliniek De Voorzorg Hasselt: GA!
Stichting tegen Kanker: GA!
Kom op tegen Kanker: GA!
Kennis delen kan levens redden – Stop Darmkanker: GA!
Brandweer Hasselt – Hulpverleningszone Zuid-West Limburg: GA!
Politie – Limburg Regio Hoofdstad – Hasselt: GA!
Wijkpolitie Hasselt: GA!
SOS – NOODNUMMERS – overzicht van Belgische noodnummers, hulpdiensten en andere nuttige telefoonnummers: GA!
Antigifcentrum: GA!
Childfocus – Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen: GA!
Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling: GA!
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: GA!
Tele-Onthaal – Praten is de eerste stap: GA!
Zelfmoordlijn – Dringend nood aan een gesprek?: GA!

WIE ZIJN WE

Wij, als vrijwilligers van Gastvrij Hasselt vzw, kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen wel een wereld van verschil maken voor enkele vluchtelingen, enkele gezinnen en kinderen. En dat is waar wij voor gaan!!

CONTACTEER ONS

Fonteinstraat 69, 3500 Hasselt

+32 476 92 76 46 (An Goetschalckx)

+32 486 34 20 02 (Lieve Bos)

http://www.gastvrijhasselt.be

info@gastvrijhasselt.be

 BE17 0012 7557 1521

BE0456799130