GETUIGENISSEN VANUIT ALLE WERELDDELEN

Tussen 1951 en nu werden wereldwijd miljoenen mensen gedwongen om hun thuisland te ontvluchten. België reageerde geregeld op noodsituaties en crisissen door duizenden vluchtelingen opvang aan te bieden. Zij werden onthaald door allerlei middenveldorganisaties en vrijwilligers. BE.LAND bundelt de getuigenissen van onder andere Hongaren, Chilenen, Somaliërs, Irakezen en Vietnamezen. Zo ontstaat een rijkgeschakeerd overzicht van ons vluchtelingenonthaal. De rode draad? De vanzelfsprekendheid waarmee we een plaats vonden voor vele duizenden nieuwkomers. En de vindingrijke manier waarop onze ouders en grootouders hielpen waar ze konden. ‘We konden gratis in een huis in Mechelen wonen. Toen we er binnenkwamen, bleken de keukenkasten vol eten te zitten. En in elke slaapkamer lag er kledij klaar in onze maten!'(Karoly Makay)

BE.LAND is een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in samenwerking met verschillende partners en met steun van de Vlaamse Overheid.

Bron:

https://www.vluchtelingenwerk.be/beland-expo-over-65-jaar-gastvrij-vluchtelingenonthaal#sub-169

Foto’s genomen tijdens bezoek aan de tentoonstelling tijdens een dialoogmoment  op 23 augustus, Hasselt